sterkerekenaars.nl

Hieronder staan de artikelen die ik heb geschreven over sterke rekenaars. Klik op de titels om de artikelen te lezen.

eXcellent rekenen in beeld

Volgens Bartjens 32 #1

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek 37 #4

De jonge sterke rekenaar

Volgens Bartjens 38 #1

Pimp je lesdoel (Sjoers & van Keulen)

Volgens Bartjens 41 #2

Misverstanden over sterke rekenaars rechtzetten (Sjoers &Terlouw)

Volgens Bartjens 42 #1

Kansen(on)gelijkheid voor sterke rekenaars

Volgens Bartjens – Ontwikkeling & Onderzoek 43 #3

Sterke rekenaars meer uitdagen

JSW 4 - december 2018

Suzanne Sjoers breekt lans voor sterke rekenaars (interview)

Talent november 2017

eXcellent rekenen: rekenen met (hoog)begaafde leerlingen

Bundel 31e Panama-conferentie 'rekenen-wiskunde op niveau)

(Hoog)begaafde leerlingen in de wiskundeles

Nieuwe Wiskrant 30-1 oktober 2010