sterkerekenaars.nl

Hieronder staan de artikelen die ik heb geschreven over sterke rekenaars. Klik op de titels om de artikelen te lezen.

Artikel eXcellent rekenen in beeld

Volgens Bartjens jaargang 32, 2012/2013 #1

Artikel Pimp je lesdoel (Sjoers & van Keulen)

In elke reken-wiskundeles iets te leren:
Volgens Bartjens jaargang 41, 2021 #2

Artikel Sterke rekenaars - hou ze bij de les

Volgens Bartjens jaargang 35, 2015/2016 #3

Artikel De jonge sterke rekenaar

Volgens Bartjens jaargang 38, 2018 #1

Artikel Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek
jaargang 37, 2017/2018 #4

Handreiking Op weg naar uitdagende, open problemen voor alle leerlingen

Verslag met praktische vertaling naar aanleiding van online symposium "problem posing for mathematically gifted children"

Column MeerTaal : Meer is niet altijd minder

MeerTaal jaargang 9, nummer 2, 2022

Artikel eXcellent rekenen: rekenen met (hoog)begaafde leerlingen

Artikel uit 'Rekenen-wiskunde op niveau' naar aanleiding van mijn bijdrage op de 31e Panama-conferentie

Artikel Suzanne Sjoers (CPS) breekt lans voor sterke rekenaars

Interview in Talent naar aanleiding van mijn boekpresentatie