sterkerekenaars.nl

Met de Plusklas-starter breng je eenvoudig in beeld wat jouw leerlingen in de plusklas rekenen-wiskunde makkelijk, moeilijk, leuk en stom vinden. Op basis hiervan kun je een uitdagend aanbod vaststellen, waarbij je uitdaging afwisselt met succeservaringen.

 

Plusklas-starter

Misschien herken je het: je start met een nieuwe groep leerlingen in de plusklas rekenen-wiskunde. Voordat je aan het werk gaat met je leerlingen, is het goed om in beeld te krijgen:

-Wat vinden ze leuk, of juist heel stom?
-Wat vinden ze makkelijk, of juist heel moeilijk?

Met de plusklas-starter breng je eenvoudig in beeld welke onderwerpen én welke vaardigheden ze stom, leuk, makkelijk en moeilijk vinden.

Geef je leerlingen het uitgeprinte kwadrant, klik op de afbeelding om het kwadrant te downloaden. Leg ze uit hoe het invullen van het kwadrant werkt: iets wat je makkelijk én leuk vindt, vul je rechtsboven in.


 
 

De rekenwoorden die je vervolgens aan de leerlingen voorleest, kun je vinden in het bestand hiernaast.

Klik op de afbeelding om de rekenwoorden te downloaden.

Bij het testen van de Plusklas-starter begrepen mijn leerlingen niet alle reken-woorden, of ze noemden een alternatief dat mij erg aansprak. Zo staan er bij sommige woorden dus alternatieven.
De lijst is samengesteld voor de bovenbouw en kan uiteraard aangevuld of aangepast worden.

Het woord 'rekenspelletjes' staat bewust onderaan. Na het invullen van het kwadrant, is dit een mooie afsluiter.

 
 

Wanneer de leerlingen alle woorden hebben ingevuld, krijg je per leerling een goed beeld van hoe ze tegen rekenen-wiskunde aankijken:

Leuk en makkelijk: deze onderdelen zorgen voor een succeservaring;

Leuk en moeilijk: deze onderdelen zorgen voor een uitdaging.

Stom en moeilijk: hier kun je verwachten dat leerlingen afhaken of zelfs weigeren mee aan de slag te gaan.

Stom en makkelijk: hier ligt verveling op de loer.

Door de antwoorden van de leerlingen te verzamelen in één kwadrant, krijg je een goed beeld van hoe jouw nieuwe groep tegen rekenen-wiskunde aankijkt.

Als je vervolgens een aanbod voor de plusklas rekenen maakt, zorg voor een balans tussen uitdaging én succeservaringen en wees terughoudend met onderwerpen die door de hele groep stom en makkelijk worden gevonden.