sterkerekenaars.nl

In mijn boek ‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs’ (2017) schrijf ik in paragraaf 6.3 enkele manieren hoe je bestaande opgaven in reken-wiskunde-methoden uitdagender kunt maken zoals het veranderen van de context en het herschrijven van de opgaven tot open, creatieve opdrachten.

Er is veel geschreven over en ontwikkeld voor hoe leerkrachten zélf uitdagende vragen kunnen stellen, maar de behoefte is er dus ook om bestaande opgaven uit papieren reken-wiskundemethoden uitdagender te maken.

Na literatuurstudie en testen in mijn onderwijspraktijk, is de rekenbooster ontstaan: 5 manieren om bestaande reken-wiskunde-opgaven uitdagender te maken. Deze rekenbooster is door verschillende leerkrachten uitgeprobeerd in hun onderwijspraktijk.

De rekenbooster is een hulpmiddel om bestaande rekenvragen en rekenopgaven te herformuleren, ofwel te boosteren. Met boosteren bedoel ik: uitdagender maken. Wanneer je tijdens je lesvoorbereiding ontdekt dat er voor de sterke rekenaars onvoldoende uitdagende opdrachten te maken zijn (in de reguliere methode of in de plusmethode), kun je met dit hulpmiddel (een) enkele opgave(n) boosteren.

Boosteren kan op verschillende manieren:

  1. Herformuleren op een hoger denkniveau in de taxonomie van Bloom.
  2. Domein of vak/leergebied toevoegen aan de opgave.
  3. Verplaatsen van de bedachte context naar werkelijkheid of actualiteit.
  4. Inleidende vragen en informatie en tips weglaten (een opgave compacten).
  5. Complexiteit verhogen van de rekenbewerkingen en getallen in de opgave (ook geschikt voor contextloze opgaven.


Klik op de afbeelding hieronder om de rekenbooster te downloaden.

Binnenkort volgt nog een download met voorbeelden van geboosterde opgaven.