sterkerekenaars.nl

Signaleren

Het signaleren van (potentieel) sterke rekenaars is een proces in plaats van een procedure.

De beste manier van signaleren is zo vroeg mogelijk én signaleren met behulp van een combinatie van meerdere bronnen. (Bron: Identifying and nurturing math talent - Katherine Gavin - 2011). Bronnen van signaleren zijn bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, observatie, scores, gesprekken met leerlingen en ouder(s) en jouw eigen professionele ervaring.

Een hulpmiddel voor het signaleren van (potentieel) sterke rekenaars is dit Signaleringsinstrument (Sjoers, 2017). Hiermee zie je snel of jouw leerling kenmerken heeft van de goede, snelle of creatieve rekenaar.

Leerlingen ontwikkelen zich snel en verschillen per dag en per rekendomein. Zie de uitkomst van dit signaleringsinstrument dus niet als een vaststaand iets, maar als een richting om op basis hiervan onderwijsaanpassingen te realiseren in jouw reken-wiskundeles.

Klik op de afbeelding hieronder om het Signaleringsinstrument te downloaden.